5 khó khăn nằm lòng của các cửa hàng bán lẻ

Cửa hàng bán lẻ giữ vai trò quan trọng trong chuỗi phân phối, là nơi cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường cho các các doanh nghiệp. Đồng thời cũng là nơi để người tiêu dùng tiếp cận và mua hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tuy hoạt …

Xem tiếp

Xu hướng tiêu dùng mới: Cơ hội và thách thức

Xu hướng tiêu dùng mới đã và đang được hình thành mạnh mẽ trong nền kinh tế Việt Nam. Xu hướng này không giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể mà có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, trong ngành bán lẻ xu …

Xem tiếp